Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

Trang web DUANTHEMARQ lưu trữ và truyền tải thông tin cá nhân của người sử dụng, tôn trọng tính bảo mật và an toàn. Chúng tôi thu thập và lưu trữ địa chỉ email và các thông tin khác mà bạn còn để lại về bản thân, bao gồm cả địa chỉ IP của bạn. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
Trang web DUANTHEMARQ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bên thứ ba.
Trang web DUANTHEMARQ có quyền lưu giữ, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân nhằm đảm bảo hoạt động và tính bảo mật của trang web. Chúng tôi có thể phải công khai dữ liệu thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và Nội quy của chúng tôi trong trường hợp thông tin được công bố vi phạm quyền của người khác, nhằm bảo vệ quyền sở hữu và sự an toàn của người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin độc quyền cho đại diện của các tổ chức giúp xác định và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp tiềm ẩn hoặc cung cấp hỗ trợ để làm như vậy.
Bạn chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân có được trên trang web DUANTHEMARQ để liên hệ với người dùng đã đăng ưu đãi mà bạn quan tâm. Bạn không được gửi thư rác hoặc lưu giữ thông tin từ người dùng chưa đồng ý với bạn.
Trang web của chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, an toàn 100% là điều mà chúng tôi không thể đảm bảo.
Ban quản trị website DUANTHEMARQ có quyền thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản bảo mật nêu trên vào bất kỳ thời điểm nào mà những thay đổi này có hiệu lực.